Algemene Voorwaarden Verhuur

Onze campers zijn uitgerust met de volgende accessoires:

Luifel, Radio met Bluetooth, cabine airco, (stand)kachel, 80 liter compressorkoelkast, boiler, portable chemisch toilet, 2-pits gasstel, afvalwatertank, één volle gasfles, elektrakabel + verloopsnoer, verband-doos, brandblusser, gevarendriehoek, oprijblokken, toiletvloeistof, wc papier, veiligheidshesjes, parkeerschijf.

Huurperiode

U huurt de camper van vrijdagmiddag 16.00 uur tot vrijdagmorgen 10.00 uur. Bij overschrijding van de huurperiode moeten wij u helaas per aangevangen uur €25,- in rekening brengen. Wij verzoeken u de gestelde tijden niet te overschrijden, u dupeert namelijk de volgende huurder.

Huurvoorwaarden

De bestuurder moet minimaal 23 jaar zijn en in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs met minimaal twee jaar rijervaring. De camper wordt met een volle tank diesel en AdBlue afgeleverd. Graag ontvangen wij de camper met een volle tank diesel en AdBlue retour. Alle kosten zoals brandstof, olie, reparatie banden, lekkages, boetes, gerechtskosten en tol etc. zijn voor de rekening van de huurder.

Bij calamiteiten wordt huurder een vervangende camper aangeboden, dan wel restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan bij vervanging
door een goedkopere categorie. Bij reparaties aan de huurcamper dient u ten alle tijden eerst overleg te voeren met Broekhuis Campers, per telefoon of e-mail. Reparaties waar geen nota en oude onderdelen van kunnen worden overlegd worden niet vergoed.

De Aveco hulpcentrale voor eventuele spoedgevallen: 020 592 9197

Reserverings- en betalingsvoorwaarden

Na afgifte van het schriftelijke reserveringsformulier ontvangt u van ons een bevestiging. U dient binnen 10 dagen na afgifte reservering, 25% van de huursom aan ons te voldoen, hetzij contant of per bank.

De boeking is dan voor beide partijen bindend.
Het resterende bedrag dient 6 weken voor aanvang huurperiode op de rekening van verhuurder te zijn voldaan. Bij boekingen korter dan 6 weken voor de aanvang van de verhuurperiode dient u de volledige huurprijs direct te voldoen. De borgsom bedraagt ad. €1.000,-. Bij annulering bent u de volledige huursom verschuldigd. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is verplicht!

De reservering is pas definitief wanneer de aanbetaling bij ons binnen is.

Waarborgsom

De waarborgsom ad. €1000,- dient u te voldoen bij
het afhalen van de huurcamper. Indien u kiest voor pinbetaling geschiedt de terugbetaling via de bank. Alle kosten wegens het niet voldoen van verplichtingen door de huurder zoals bijvoorbeeld aftanken, schoonmaken interieur, toilet en buitenkant etc. worden bij inlevering in rekening gebracht.

Gebruik kampeerauto

De huurder dient de kampeerauto zoals een goed huisvader het betaamt, te behandelen en te verzorgen. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, ten allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen vereist zijn. De huurder is verplicht regelmatig olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren. Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn bijgevoegd. Huurder is gehouden de kampeerauto in goede staat te houden en bij de verhuurder terug te bezorgen.

Aantal personen

Het is niet toegestaan zich met meer personen te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximum aantal (= aangegeven zit- en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag na belading niet meer dan 3.500 kg bedragen, dit mede in verband met rijbewijs B.

Verzekeringsvoorwaarden

Onze campers zijn allrisk verzekerd met een eigen risico van €1.000,- per schade geval, ten alle tijde.
Het eigen risico zal bij schade worden verrekend met de door u betaalde waarborgsom. Voor uw en onze veiligheid zijn al onze campers voorzien van een satelliet volg systeem.

Reparatie en schade

Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de kampeerauto voordoen. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende (opbouw) en (auto) merk. Bij reparaties evenals ook bij schade, is de huurder verplicht zich met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de kampeerauto dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onder- delen vergoed. Bij de reisdocumenten is een Europees schade formulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij gemeld dienen te worden. Dit formulier dient bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden.

Bij een defect tijdens de vakantie kan er door
de huurder geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding i.v.m. het niet te gebruiken onderdeel. Tevens is vergoeden van vakantiedagen i.v.m. een gebrek uitgesloten.

Schoonmaak

Onze huurcampers worden schoon afgeleverd en uiteraard verwachten wij ze ook weer schoon terug. Als het schoonmaken van het interieur en/of het cassettetoilet geheel of gedeeltelijk moet geschieden door medewerkers van Broekhuis Campers, dan worden hiervoor reinigingskosten berekend. Voor het reinigen van het interieur €125,-, het toilet €150,- en voor de buitenzijde €150,-.

Ontbinding van de huurovereenkomst

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijden zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, of gebruikt gaat worden. In welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Ritten in het buitenland

Ritten naar landen binnen Europa zijn overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden van Broekhuis Campers mogelijk. Voor ritten naar Oost-Europese landen is vooraf schriftelijke toestemming van Broekhuis Campers noodzakelijk. Ritten naar oorlog- en risicogebieden zijn verboden.

Voor informatie met betrekking tot reisadviezen:

www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies.

Alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittenden zijn voor rekening van de huurder.

Roken en huisdieren zijn niet toegestaan, dit i.v.m. eventuele allergie bij andere huurders, wanneer dit toch wordt gedaan houden wij de volledige borgsom in. Verkeersovertredingen welke later bij ons binnen komen worden gefactureerd naar de huurder.

Afrekening

Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt en het eventuele restant bedrag binnen 15 werkdagen overgemaakt op bank- of girorekening, onder eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overtreffen, dienen deze direct te worden voldaan.

close
type characters to search...
close